Privacy en cookies

is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website. U vindt onze gegevens bij het Impressum.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere ontvangers zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Bij het bezoeken van een website kan de website een cookie op de computer van de bezoeker plaatsen. Als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens van het eerder opgeslagen cookie uitlezen en zo bijvoorbeeld bepalen of de gebruiker de website eerder heeft bezocht en in welke delen van de website de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op Wikipedia

De cookie-instellingen wijzigen

Hoe de webbrowser met cookies omgaat, welke cookies zijn toegestaan of geweigerd worden, kan door de gebruiker worden bepaald in de instellingen van de webbrowser. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie hierover kunt u opvragen via de helpfunctie van de betreffende webbrowser.

Als het gebruik van cookies wordt beperkt, kan het voorkomen dat niet alle functies van deze website volledig bruikbaar zijn.

Cookies op onze website

Onze website maakt gebruik van de volgende aanbieders:

  • Hotel Garni Höllboden
    • Cookie toestemming: Wordt gebruikt om de toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan.

Formulieren

Contact/Informatie verzoeken

Na het indienen van het formulier, zullen de bovenstaande gegevens worden verwerkt door de voor gegevensbescherming verantwoordelijke Hotel Garni Höllboden, Dorfstraße 62, 6561 Ischgl, Oostenrijk, hotel@solaria.at, ten behoeve van het verwerken van uw verzoek op basis van uw toestemming gegeven door het verzenden van het formulier. De gegevens worden op basis van dezelfde rechtsgrondslag verder verwerkt ten behoeve van direct marketing, hetgeen verenigbaar is met het oorspronkelijke verwerkingsdoel, totdat u bezwaar maakt.
Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken betekent alleen dat u uw gegevens niet indient en dat wij deze niet kunnen verwerken.

U heeft het recht, uw toestemming te allen tijde door een schriftelijke kennisgeving in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.

U heeft te allen tijde het recht, om door middel van een schriftelijke kennisgeving bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1010 Wenen, dsb@dsb.gv.at).

Typekit

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Adobe Typekit bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von Adobe Typekit aufnehmen. Hierdurch erlangt Adobe Typekit Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Adobe Typekit Fonts erfolgt im Interesse einer einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Weitere Informationen zu Adobe Typekit Web Fonts finden Sie unter typekit.com und in der Datenschutzerklärung von Adobe Typekit: www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

OpenStreetMap

Wij gebruiken de open source dienst "OpenStreetMap" (ook wel "OSM" genoemd) van het bedrijf OpenStreetMap Foundation, 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk om geografische gegevens weer te geven. OSM wordt gebruikt voor een interactieve kaart op onze website die u laat zien hoe u ons kunt vinden en bereiken. Deze dienst maakt het voor ons mogelijk om onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren door kaartmateriaal van een externe server te laden. De volgende gegevens worden tijdens de weergave doorgestuurd naar de OSM-servers: de internetpagina's die u hebt bezocht en het IP-adres van uw apparaat. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in verband met de dienst "OSM" is art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG (gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking). Het gerechtvaardigd belang vloeit voort uit onze behoefte aan een aantrekkelijke weergave van onze online deals en de gemakkelijke vindbaarheid van de op onze homepage aangegeven plaatsen.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vind je in het privacybeleid van OSM: wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Uw rechten

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede op doorgifte van gegevens.

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens tot de intrekking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt ten behoeve van direct marketing.

Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, 1030 Wenen, dsb@dsb.gv.at).